Priser

Momsfritt pris

Vimmimimmit är godkänt för momsfri försäljning till kunder, som av en eller annan orsak fysiskt eller psykiskt, inte klarar av vardagen att sköta diverse hushållsuppgifter själva.

När får man sälja momsfritt?

Hushållsavdrag

Städtjänster har samma skatteavdrag som andra renoverings- och reparationsarbeten.
Avdragets andel är 50% av det totala priset (Gäller arbetskostnader, ej material).

Hushållskatteavdrag info