Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vimmimimmit Städtjänst-Siivouspalvelu

Vimmimimmit Oy Ab

Hindersinkuja 18

65410 SUNDOM

Y-tunnus  3256839-7

info@vimmimimmit.fi

2.   Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3.   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ainostaan asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja asiakkaan hyvkäsyttyä käyttötarkoituksen.

Henkilötietoja ei käytetä suoramainonnassa.

4.   Henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus.

5.   Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan tiedot, jotka itse annat täyttäessäsi yhteystietokaavakkeeme, lähettäessäsi meille s-postia, tai lähettäessäsi mahdollisia muita liitetiedostoja.  Kaavake sisältää muun muassa seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero, asiakasnumero, annettu viesti sekä haluttu yhteydenottotapa. Henkilön yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä, kun ne eivät ole enää tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

6.    Tietolähde

Henkilötiedot antaa palautetta antava henkilö itse.

7.   Henkilötietojen vastaanottajat

Tietojasi käsitellaan vain yrityksen sisällä. Antamiasi tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamisssa rajoissa.

8.   Henkilötietojen siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Henkilötietoja ei luovuteta  EU:n / EES:n ulkopuolelle.

9.     Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vuoden ajan. Mikäli asiakaskontakti johtaa asiakassuhteeseen säilytetään tiedot lain edellyttämällä tavalla.

10.     Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn lainmukainen peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käytetäänkö sinua koskevia henkilötietoja, jos käytetään, sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan, sekä sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Poistaminen edellyttää, että jokin seuraavista täyttyy:

–       henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin

–       peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

–       henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

–       henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista täyttyy:

–       kiistät henkilötietojen paikkaansa pitävyyden

–       henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti ja vastustat henkilötietojen poistamista

–       rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Sinulla on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Halutessasi lisätä oikeuksiasi tietosuojaan liittyen tai, jos haluat lisää tietoa henkilötietojoesi käsittelystä, voi ottaa yhteyttä meihin kirjeitse ylläolevaan osoitteeseen tai skannata sen s-postiosoitteeseen: info@vimmimimmit.fi

Pyytäessäsi esim. lisäyksiä/korjauksia/poistoja, tulee sinun nimesi lisäksi luovuttaa meille muita tietoja, jotka tarkentavat kyseessä olevan asian.

Sinulla on oikeus tehdä valitus vahvontaviranomaisille, jos mielestäsi toimimme voimassa olevia tietosuojamääräyksiä vastaan käsitellessämme henkilötietojasi.

11.     Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

12.     Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötiedot on suojattu huolellisesti tietoteknisten ohjelmien avulla koko sen ajan, kun me ylläpidämme tiedot rekisterissämme. Suojaamme henkilötietioja mm. tekemällä turvasuunitelmanriskien välttämiseksi, käyttämällä lukittuja tiloja, kontrolloimalla pääsyn tiloihin ja varmuustiedostoihin. Seuraamme käyttäjäpätevyyttä. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyen ja katsomme, että kaikki ymmärtävät tietojen salassapitovelvollisuuden merkityksen ja että tietoja käsitellään turvallisesti. Päivitämme jatkuvasti ohjeistustamme. Mikäli henkilötietoja vuotaa turvajärjestelmistämme huolimatta vääriin käsiin, on mahdollista, että joku varastaa identiteetin, tai henkilötietoja käytetään muutoin väärin. Jos huomaamme tällaista tapahtuneen, ryhdymme heti toimenpiteisiin estääksemme vahingot. Ilmoitamme välittömästi asiasta viranomasislle ja asianosaiselle, kuten laki vaatii. Tietorekisterimme säilytetään elektronisessa muodossa ja se on suojattu hyökkäyksiltä palomuurin-, salasanojen-, ja muiden suojausjärjestelmien avulla. Ainoastaan nimetyt luottohenkilöt, joilla on salassapitovelvollisuus, saavat pääsyn rekisteriin.